24/7 Driftscenter

Har du et kritisk database miljø, som løbende tilgås af mange brugere og på alle tider af døgnet?

Så har du også brug for at dit miljø kan håndteres og optimeres løbende og med mindst mulig nedetid. Det kræver erfaring og ekspertise, hvilket Scott/Tiger har.

24/7 driftscenter til din rådighed

Vi har opbygget et 24/7 driftscenter, som er bemandet 24 timer i døgnet i alle ugens 7 dage. Dette betyder at du kan ringe, emaile, SMS til os, når du har behov for det. Vi løser så dit problem med det samme, eller lægger en plan for at afhjælpe dit problem.

Overvågning af dine databaser

Vi følger ITIL og logger din incident i vores Helpdesk og sørger for at relevant information om Incident, klokkeslæt, konsulentallokering mv. bliver foretaget, ligesom vi tager højde for den Service Level Agreement, som der er blevet aftalt.

Hver morgen kl. 09.00 er der vagtmøde, hvor vagten delagtiggør de øvrige konsulenter i nattens udfordringer, hvorledes disse er blevet løst eller måske giver en opgave videre til en anden konsulent, som er specialist inden for et bestemt område.

Vi finder fejlen, før dine kunder gør

Udover at kunne kontakte os, når du opdager en udfordring, så kunne du måske også have et ønske om, at vi opdagede det før dine brugere eller kunder opdagede det! Det gør vi via vores Checks, som er monitoreringsmålepunkter, som vi lægger ind i dit miljø. Når et Tabel Space er ved at løbe 95% fuld, så udløser det en alarm, som vi modtager i vores driftscenter. Herefter vil vi iværksætte de nødvendige tiltag for at udbedre alarmen.

Er du i tvivl om vores 24/7 Driftscenter kan hjælpe dig, så spørg dig selv om:
  • Vil du gerne kunne kontakte kompetente ressourcer 24/7?
  • Har dine kunder brug for at komme på dine miljøer 24/7?
  • Vil du have løst dine problemer med det samme?
  • Vil du have, at vi opdager dine driftsproblemer, før dine brugere og kunder gør?

Kan du svare ja til et eller flere af ovenstående punkter så ring til Scott/Tiger.

Kontakt os
Scott/Tiger Services - drift og databaseadministration