Udvikling

Mangler du systemudviklere og designspecialister til dine udviklingsopgaver?

I Scott/Tiger råder vi over mere end 30 fastansatte specialister, heraf har adskillige praktisk erfaring med opgaver indenfor Life Sciences området. Vi tilbyder konsulentbistand både til større udviklingsteams eller rådgivning fra vores specialister.

Teknologi til pharmaindustrien
Vi har i Scott/Tiger særlig fokus på Oracles databaser og tilhørende udviklingsværktøjer og Java teknologi – områder, der typisk ofte bruges indenfor Pharma industrien grundet de ofte store datamængder, der skal behandles.

Udover ovennævnte områder har vi også fokus på de seneste Open Source teknologier og leverer gerne ydelser omkring disse.

Kontakt os
Life Sciences