Kvalitetsstyringssystemer

Har du brug for hjælp til at få opdateret dit kvalitetsstyringssystem?

Vores konsulenter har i mange år arbejdet med udvikling og vedligehold af kvalitetsstyringssystemer i Pharma-branchen. Vi kan f.eks. gennemgå Jeres kvalitetsstyringssystem og give Jer vores anbefalinger til hvor der kan foretages forbedringer. Vi deltager også gerne i arbejdet med at implementere ændringerne.

Områder hvor vi kan hjælpe Jer
Med udgangspunkt i myndighedskrav og GAMP-manualerne kan vi f.eks. hjælpe Jer indenfor følgende områder:

  • Validering af IT-systemer
  • Kvalificering af IT-infrastruktur
  • Drift af IT-infrastruktur
  • Kvalificering af udstyr (f.eks. automation)
  • Test og test management

Vi kan også hjælpe forretningen med at skrive procedurer for deres forretningsgange og procedurer for anvendelse af deres IT-systemer.

Kontakt os
Life Sciences