Udnyt dit firmas intellektuelle aktiver bedst muligt med Knowledge Management

Scott/Tiger - IT konsulenthus / Oracle  / Udnyt dit firmas intellektuelle aktiver bedst muligt med Knowledge Management

Udnyt dit firmas intellektuelle aktiver bedst muligt med Knowledge Management

Knowledge Management er systemer og processer til at erhverve og dele intellektuelle aktiver i en virksomhed. Det øger mængden af nyttig, handlingsrettet og meningsfuld information i virksomheden, og sørger for at øge både individuel og team læring i virksomheden.
Derudover kan Knowledge Management maksimere udnyttelsen af en organisations intellektuelle viden – på tværs af forskellige funktioner i virksomheden og forskellige lokationer.
 .
Fordele ved Knowledge Management
Der er to forskellige fordele forbundet med Knowledge Management:
En af fordelene kan man betegne som de ”traditionelle” fordele – med disse fordele kan god Knowledge Management hjælpe virksomheder til at forblive fleksible og tilpasningsdygtige – samtidig med at fremme kreativitet og innovation.
 • Bedre udnyttelse af de eksisterende ressourcer.
 • Øget produktivitet – ikke så meget spildtid på at søge efter svar.
 • Bedre og ensartet kundeservice.
 • Hurtigere indlæring hos nye medarbejdere.
 • Konkurrencefordel.
 • Bedre evne til at replikere succes.
Ambassadører for virksomheden
Her listes en række fordele, som har fået stor betydning i den seneste tid, hvor hvert medlem af en virksomhed er også en ambassadør for virksomheden.
 • Understøttelse af support netværk – både overfor medarbejdere, forhandlere og kunder.
 • Understøtter empowerment og engagement hos de medarbejder, der servicerer virksomhedens kunder.
 • Understøtter virksomhedens tilstedeværelse på sociale medier – man kan nu tilbyde søgning efter viden og kundeservice via f.eks. Facebook.
 • Giver virksomhedens kunder mulighed for at søge efter svar på deres spørgsmål hele døgnet – 24/7. Både fra deres PC, men også via deres mobil telefon, når de er på farten.
 • Styrker tilliden til virksomheden og øger dens omdømme hos kunder og i offentligheden generelt.
 • Gør det nemmere for virksomheden at vokse geografisk.
Virksomhederne tilpasser sig

I den seneste tid har disse fordele fået mere relevans, efterhånden som virksomhederne tilpasser sig nye driftsmuligheder, samt forsøger at tiltrække både dygtige medarbejdere, loyale kunder og troværdige partnere.

Next step – hvilke overvejelser skal man gøre sig i forbindelse med et Knowledge Management projekt
Der findes i dag IT-systemer til Knowledge Management – et af disse systemer er Oracle Service Cloud, som stiller funktionalitet til rådighed for at opbygge en Knowledge Management vidensdatabase, som både kan stille viden til rådighed for virksomhedens medarbejdere og kunder.
Oracle Service Cloud leverer IT-systemet til opbygning af, monitorering af, vedligeholdelse af og offentliggørelse af en Knowledge Management vidensdatabase til kunder og medarbejdere – men før man starter på et Knowledge Management projekt, så skal man gøre sig klart, at der ikke er tale om et rent IT-projekt.

En Knowledge Management afdeling med ansvaret for vidensdatabasen
Opbygningen af en Knowledge Management vidensdatabase er et projekt, som indbefatter hele organisation og kræver ledelsesmæssig opbakning.
Der skal være en afdeling i virksomheden, som har ansvaret for struktureringen, overvågningen og vedligeholdelsen af Knowledge Management vidensdatabasen – det er ikke den afdeling, som skal skrive artiklerne i vidensdatabasen, men de skal vide, hvem i organisationen, der ansvarlig for de enkelte artikler.
 .
Opbygning af vidensdatabasen
Ved opbygningen af en Knowledge Management vidensdatabase er det vigtigt at holde sig følgende for øje:
 • Artiklerne er ensartet opbygget indenfor de enkelte emneområder – man børe have en template for opbygning af artikler.
 • Artiklerne er up to date og vedligeholdes løbende.
 • Artiklerne er forståelige for modtagerne – en artikel bør indeholde et spørgsmål og kun svaret på dette ene spørgsmål.
 • Artiklerne må ikke overlappe hinanden og i værste fald giver modsat rettede svar.
 • Artiklerne skal være søgbare i vidensdatabasen – kommer der relevante svar frem, når man søger på forskellige søgeord – intet kan irritere mere end at søge i øst og få svar i vest.
 • Opfølge på feedback fra brugerne af vidensdatabasen – hvilke artikler bliver set/læst og hvilken feedback giver brugerne på disse artikler
Vil du også have gavn af de mange fordele ved Knowledge Management?
Kontakt Torben Bolvig på Torben.bolvig@scott-tiger.dk eller ring på tlf. 4546 0301.
Skrevet af:
Lars Ekner
Senior System Engineer, Scott/Tiger A/S