Skab værdifuld testmodenhed igennem struktureret test

Scott/Tiger - IT konsulenthus / Test  / Skab værdifuld testmodenhed igennem struktureret test

Skab værdifuld testmodenhed igennem struktureret test

Med en god portion hårdt arbejde og et effektivt samarbejde med kunden fik vi hævet testmodenheden markant i en større offentlig virksomhed. Virksomheden havde en individuel testtilgang og testforståelse i hvert enkelt projekt, og der var behov for, at introducere struktureret test, så vi til sidst stod med en harmonisering og en fælles tilgang til test. Dette opnåede vi bl.a. med hjælp fra Scott/Tigers testskabeloner, hvor eksisterende viden blev bevaret og kunne indgå i den overordnede teststrategi. Alt i alt fik vi strømlinet testprocessen og fik højnet omstillingsparatheden for virksomheden.

Et ønske om at hæve testmodenheden

Da Scott/Tigers kommer ind i billedet var virksomheden i gang med at etablere testpolitik samt overordnet teststrategi, hvor struktureret testtilgang skulle introduceres. De havde meget lidt erfaring med test af software og udførelse af et komplekst og omfattende IT-program skulle afprøves for første gang. Virksomheden havde desuden ikke en eksisterende testorganisation. I Scott/Tiger stod vi dermed foran en opgave med en målsætning om at skabe værdi for kunden ved at hæve testmodenheden under testafviklingen af et komplekst IT-program, med ovenstående præmisser.

Udgangspunkt – kortlægning af test

Første opgave. Kortlæg al viden omkring test i virksomheden og undersøg den overordnede testmodenhed og testindsigt i virksomheden.
Vi stillede spørgsmålene: Hvem ved noget om test? Hvad betyder test for dig/din afdeling/ledelsen? Hvem er testguruerne i virksomheden?  Hvem tager kvalitetssikring af software under sin vinge? Hvilken indsats skal til, før der kan leveres en acceptabel kvalitet? Og hvem sætter acceptkriterierne?

Det kom vi frem til

Resultatet blev en meget forskelligartet testmodenhed i de enkelte projekter, der led under en manglende struktureret testproces. Den individuelle testtilgang og testforståelse i projekterne havde sendt testmodenheden i vidt forskellige retninger og dermed på vej i kaos for IT-programmet. Der var behov for at ensrette testprocessen og højne testmodenheden.

Interessemodsætninger – sammen gør vi en forskel

Den store udfordring i IT-programmet var, at undgå at skulle udarbejde teststrategier og testplaner til +20 projekter af forskellig størrelse, kompleksitet og testbehov. Velvidende, at der var igangværende arbejde med at etablere en testpolitik og teststrategi, skulle Scott/Tiger finde en løsning for testafviklingen på programniveau. En harmonisering og fælles tilgang til test på programniveau blev løsningen.

En struktureret og ensartet proces

Da testforståelsen og omstillingsparatheden hos de enkelte projektansvarlige (projektledere) var i højsædet fandt de i samarbejde med Scott/Tiger hurtigt frem til løsningen. De store udfordringer med at kæmpe for en fælles testforståelse udeblev, og alle arbejdede fælles mod en struktureret og ensartet testproces dog med et strejf af individualitet for de enkelte projekter.

Struktureret test igennem skabeloner

Scott/Tiger udarbejdede så mange skabeloner, som det var muligt i IT-programmet fx defekthåndtering, test case, planer, rapporter, estimeringer. Vi indsamlede input fra alle projekter og tilpassede info til udarbejdelse af skabeloner, så den eksisterende viden fra de enkelte projekter blev bevaret og kunne indgå i virksomhedens overordnet teststrategi.
Dette var med til at højne forståelsen og omstillingsparatheden i virksomheden og således blev testmodenheden hævet i IT-programmet via en fælles indsats. Solstråle historie – ja tak.

Kan vi hjælpe dig med at højne testmodenheden igennem struktureret test?

Kontakt Ole Kramer, hvis du kunne tænke dig at høre, hvordan vi også kan hjælpe dig og din virksomhed mod højere testmodenhed ved brug af struktureret test. Skriv til Ole på e-mail: ole.kramer@scott-tiger.dk eller ring på mobil: 4546 0300.

Skrevet af:
Michael Roar Borlund
Senior Test Manager, Scott/Tiger