Oracle Management Cloud

Scott/Tiger - IT konsulenthus / Oracle  / Oracle Management Cloud

Oracle Management Cloud

Oracle Management Cloud er en række cloud applikationer, som Oracle tilbyder for at forbedre driftsstabilitet, mindske nedetid, højne sikkerhed og reducere den tid, der anvendes til flytning af ny udvikling eller ændringer fra udviklingsmiljøer til produktion i relation til en virksomheds webapplikationer. Oracle Management Cloud anvender Oracle ”Big Data” databaseteknologi til sine analyser. I denne artikel får du et overblik over, hvad Oracle Management Cloud er, og hvordan du og din virksomhed bedst muligt kan udnytte de forskellige værktøjer.

Hvad er Oracle Management Cloud
Oracle Management Cloud består af nedenstående moduler:

 • Oracle Application Performance Monitoring Cloud Service
 • Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service
 • Oracle Log Analytics Cloud Service
 • Oracle Orchestration Cloud Service
 • Oracle IT Analytics Cloud Service
 • Oracle Configuration and Compliance Service
 • Oracle Security Monitoring and Analytics (SMA) Cloud Service

De enkelte moduler er selvstændige cloud services. Du behøver således ikke at anskaffe adgang til alle 7 moduler, men kan begrænse dig til de moduler, hvor I har et forretningsbehov – hvad enten der er tale om et eller flere af de ovenstående moduler.
Faktisk er anbefalingen at starte op med et af modulerne for at skaffe sig erfaring, før man udvider til flere moduler – som regel er Oracle Log Analytics et glimmerende valg, som det første modul at tage i brug.

Oracle Application Performance Monitoring Cloud Service
Oracle Application Performance Monitoring Cloud Service (APMC) anvendes til monitorering af performance for webapplikationer og mobilapplikationer. Man forbinder sine webapplikation server eller servere til APMC – herefter vil man via APMC kunne lokalisere eventuelle performance problemer i de applikationer, som anvender den pågældende web-server. Det kunne for eksempel være lange svar tider på websider i applikationen.
APMC vil give Jer mulighed for at definere alarmer for Jeres webapplikationer, så I hurtigere kan reagere på performance problemer.

Oracle Log Analytics Cloud Service
Oracle Log Analytics (LAC) overvåger, aggregerer, indekserer og analyserer logdata fra virksomhedens webapplikationer og infrastruktur, så det bliver muligt at søge, udforske og korrelere disse data til hurtig fejlfinding af problemer, bedre operationel indsigt og grundlag for bedre beslutninger. LAC giver mulighed for at søge i alle logfiler efter bestemte nøgleord eller mønstre af ord.
LAC sætter for eksempel virksomheden i stand til at identificere unormale loghændelser ud fra mønstre, hvilket giver mulighed for hurtige fejlsøgning og bedre overvågning af system- og applikation logfiler. LAC giver yderligere indsigt i årsagen til problemer ved at vise en kronologisk logbog over de loghændelser, som ligger lige før eller efter selve fejlen.

Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service
Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service (IMC) giver administratorer, der er ansvarlige for forskellige dele af virksomhedens infrastruktur, mulighed for at overvåge performance på enheder i den del af infrastrukturen, som de er ansvarlige for.
IMC giver en oversigt over alle enheder, hvor overvågning er aktiveret. Denne oversigt viser det samlede antal enheder, status for opdeling af enheder og en nedbrydning af alle alarmer, der er udløst for alle enheder. Når det er relevant, er enheder automatisk grupperet som beslægtede enheder. For eksempel vil applikationsservere automatisk blive tilknyttet deres tilsvarende database server.

Oracle Orchestration Cloud Service
Oracle Orchestration Cloud Service (OC) er meget mere end en enkel måde at automatisere IT administrative opgaver på. Servicens omfattende planlægningskapacitet giver mulighed for at planlægge, organisere og automatisk gennemføre komplekse administrative og udviklingsmæssige arbejdsgange, som typisk udføres i it- og udviklingsmiljøer.

Følgende områder viser fleksibiliteten i OC, og hvordan det kan spare dig for betydelig tid og kræfter.

 • Planlægning af job (Cloud CRON)
 • Konfigurationsstyring
 • Automatisering af levering og implementering
 • Håndtering af hændelser: afhjælpende eller forebyggende handlinger startet af Oracle Management Cloud
 • REST API – Kørsel af et script på flere værter, kørsel af SQL scripts på flere databaser

Oracle IT Analytics Cloud Service
Oracle IT Analytics Cloud Service (IAC) giver 360-graders indsigt i effektiviteten, tilgængeligheden og kapaciteten af applikationer og infrastrukturinvesteringer, hvilket gør det muligt for virksomhedsledere og it-ledere, analytikere og administratorer at træffe kritiske beslutninger om deres it-landskab.

Oracle Configuration and Compliance Service
Oracle Configuration and Compliance Service (OCC) gør det muligt for IT- og Business Compliance-funktioner at vurdere og afhjælpe overtrædelser ved brug af standard benchmarks i branchen samt virksomhedens egne regler. OCC kan overvåge, vurdere og afhjælpe på både on-premiss miljøer og cloud miljøer. OCC giver dig mulighed for at bruge industristandarder for ”Open Vulnerability and Assessment Language” (OVAL), når du kører vurdering af virksomhedens compliance.

Oracle Security Monitoring and Analytics Cloud Service
Oracle Security Monitoring and Analytics Cloud Service (SMA) giver mulighed for automatisk overvågning af sikkerhedsbrud på virksomhedens netværk – det kunne for eksempel være usædvanlige brugeraktiviteter, port scanning på en eller flere virksomhedens servere, ping sweeps, afviste pålogningsforsøg, login som root bruger, login i Oracle Databaser med standard brugerkonti (SYS, SYSTEM og så videre).
Der er tillige mulighed for at oprette alarmer i forbindelse med unormale SQL forespørgsler – for eksempel select * from customers.

Praktiske erfaringer
Scott/Tiger er allerede i gang og har fået uddannet og certificeret flere konsulenter i OMC og har ligeledes solgt de første løsninger baseret på OMC. Vigtigst er dog den praktiske kundeerfaring som Scott/Tiger har opnået gennem konkrete opgaver i samarbejdet med det danske universitetsmiljø. Erfaringer, som vil kunne komme andre kunder til gode.

Kontakt os
Kunne du tænke dig at blive klogere på, hvordan Oracle Management Cloud kan gøre en forskel for dig og din virksomhed, så kontakt Ole Kramer på tlf. 4546 0305 eller på mail ole.kramer@scott-tiger.dk.

Download printvenlig version