Paperless Validation!

Scott/Tiger - IT konsulenthus / Micro Focus  / Paperless Validation!

Paperless Validation!

Læs om hvordan Scott/Tigers løsning har hjulpet Xellia til øget effektivitet og store tidsbesparelser.

Xellia har gennemflere år baseret sin test og validering på papir.
Dette har været en tidskrævende og omstændig proces, da meget af valideringen sker på kryds og tværs af kontinenter og tidszoner.

Xellia har derfor ønsket en løsning, der var baseret på elektronisk signatur.

Det har de nu fået gennem Scott/Tigers løsning, som består af ALM og AgiliProve.
Med denne løsning har Xellia formået at halvere valideringstiden ift tidligere og samtidig frigjort deres medarbejdere til mere interessant arbejde.

For at høre mere om dette kan du kontakte Ole Kramer direkte.

Du kan læse mere om det hele i dette dokument:

Ole Kramer
Telefon: +45 2441 0630
ole.kramer@scott-tiger.dk