5 gode råd før du bliver freelancer

Scott/Tiger - IT konsulenthus / Consultancy  / 5 gode råd før du bliver freelancer

5 gode råd før du bliver freelancer

At gå fra at være nyuddannet eller fastansat til freelancer kan være et stort skridt og en stor beslutning. Det er ikke nødvendigvis en arbejdsform, der er for alle. Det kan skyldes, at der kan være både fordele og ulemper ved at være ’herre i eget hus’. Hvis du er nysgerrig på livet som freelancer og søger inspiration til, hvad der skal til for at tage de første skridt, så kommer der hér fem gode råd, der kan hjælpe dig på vej mod livet som freelancekonsulent.

Før vi springer til de fem gode råd, er det vigtigt, at du blandt andet har gjort dig overvejelser omkring følgende:

  • Er livet som freelancer virkelig noget for mig?
  • Er jeg klar til at tage den risiko, der kan være forbundet med at være freelancer?

Livet som freelancer er ikke for alle. Sammenlignet med det traditionelle arbejde som fastansat kan der være en del pres og risiko forbundet med at være freelancer. Du skal levere fra dag ét, du vil opleve at arbejde under et større tidspres grundet tidsrammen for projekterne og derudover vil der være større risiko forbundet med at arbejde som freelancer. Sidst omtalte skyldes, at du ikke er sikret, at det projekt du arbejder på, bliver forlænget og derudover er du ikke garanteret at have fået et nyt projekt i hus før det eksisterende projekt er afsluttet. Derfor kan der også være en økonomisk risiko ved at træde ind som freelancer, og dette leder os frem til det første gode råd.

1. gode råd: Prisansættelse

Som nævnt kan der være en økonomisk risiko ved at starte som freelancer, da du f.eks. ikke er garanteret dit næste projekt, før dit første projekt afsluttes. Det er derfor først og fremmest essentielt, at du finder din smertegrænse når det kommer til, hvad du som minimum skal tjene for at kunne betale dine regninger – for ulig dine projekter, så er du sikker på, at regningerne kommer hver måned.
Her skal det kort nævnes, at din prisansættelse skal angives på time- og ikke månedsbasis. Dette skyldes, at virksomheder afregner deres konsulenter på timebasis, hvor de fastansatte afregnes på månedsbasis.
Som freelancer bør du derfor, som nævnt, kende din minimumspris. Prisen skal matche din værdi og samtidig give dig en fortjeneste. Når det så er sagt, så skal det ikke være din minimumspris du i første omgang forsøger at blive købt ind til. Den pris du byder ind med, skal gerne være noget højere – så har du potentielt også noget at forhandle med.
Men hvordan prisansætter du så dig selv? En anbefaling hertil er bl.a. at indregne såkaldte ’tørkeperioder’ – perioder, hvor du måske ikke er blevet købt ind til et projekt. Hér skal din fortjeneste fra tidligere projekter kunne dække dine udgifter. Derudover er det vigtigt at være opmærksom på, at du som freelancer selv skal håndtere de udgifter (eller mangel på indtægt) der måtte være i forbindelse med ferie-fridage, sygdom samt indbetaling til pension. 

2. gode råd: Kompetenceafklaring

Når du har fastsat din pris, vil det næste skridt formentligt være, at du skal finde dig dit første projekt. I den forbindelse vil det være en god idé at klarlægge, hvad du er god til (og måske også mindre god til). På den måde vil du kunne målrette din søgning efter projekter, hvor du kan bidrage med dine kompetencer, erfaringer og know-how. I forlængelse heraf er det vigtigt, at du er tydelig omkring, hvad du kan og hvad du er god til – sæt dig i din modtagers sted og overvej, hvordan du bedst muligt får kommunikeret dette. Det er hér vigtigt med et skarpt CV, hvor modtageren ikke er i tvivl om din erhvervsmæssige erfaring og potentielt også dine tekniske kompetencer.
Jo bedre din formidling er, jo bedre er dine chancer for at lande de projekter, du byder dig selv ind til.
Men for at kommunikere og formidle på bedst mulige vis er det vigtigt med forberedelse, hvilket leder os videre til det næste gode råd.

3. gode råd: Forberedelse og kompetenceudvikling

For at sikre dig en god forberedelse inden livet som freelancekonsulent, kan det være en god idé at forbedre dine kompetencer og opnå mere erfaring. Lige netop erfaring kan være det springende punkt for dig som er nyuddannet. Det er nærmere en regel end en undtagelse, når der i projekt- og stillingsopslag står angivet, at virksomheden ønsker en konsulent med erfaring, for som nyudklækket freelancer er det højt sandsynligt erfaringen du mangler.
En måde hvorpå du kan forsøge at få noget erfaring som freelancer, men uden for stor en økonomisk risiko, kan være at tage freelanceopgaver ved siden af dit ”normale” arbejde. På den måde kan overgangen til livet som freelancer være blødere, og du undgår at stå uden job i din opstartsfase.
I den forbindelse er det dog vigtigt, at du tager en dialog med din arbejdsplads omkring dine ønsker. Det skyldes, at du i din kontrakt kan have skrevet under på, at du stiller din fulde arbejdskraft til rådighed og/eller, at du skal have godkendt eventuelle bibeskæftigelser af arbejdsgiver. Det er derfor vigtigt, at du tjekker op på dine kontraktuelle betingelser, før du kaster dig ud i freelancearbejde ved siden af din fastansættelse.

4. gode råd: Find projekter, der matcher din profil

Når du har fået styr på din prisansættelse, fået afklaret din kompetencer samt forberedt og forbedret dine kompetencer og erfaringer skal du i gang med at byde ind på projekter, der matcher din profil og dine ønsker.
Først og fremmest er netværk alt, når det kommer til freelance-branchen. Via dit netværk og diverse sociale medier kan du fremme din synlighed og øge omverdenens kendskab til dig og dine kvalifikationer. Derudover kan det kun anbefales, at du registrerer dig hos forskellige freelance jobportaler, og her kommer der lidt ananas i egen juice, for jeg anbefaler naturligvis Scott/Tigers konsulentdatabase.
Nogen vil mene, at du kun bør registrere dig hos en til to freelance jobportaler, men det har aldrig skadet at lægge sine æg i flere kurve og derved øge sandsynligheden for, at du får et af de projekter, som du byder sig selv ind på. Vi anbefaler dog, at du højst har dit CV registreret 4 steder, så du har overblik over, hvor dine CV’er samt din ledighedsdato skal opdateres.

5. gode råd: Man må gerne sige ’nej tak’

Det sidste råd du får med på vejen er, som overskriften afslører, at man gerne må sige ’nej tak’. Hvis din mavefornemmelse fortæller dig, at du ikke er det rette match, at opgaven ligger for langt fra dine interesser, at du er overkvalificeret, at du fik solgt dig selv for billigt, eller hvis det bare ikke skulle være dig og den pågældende virksomhed, så er det helt okay at sige ’nej tak’. Det vigtigste er, at du er motiveret, har lyst til og ved, at du kan gøre en forskel samt har en god mavefornemmelse – så er du på rette vej.

Fordele og ulemper ved at være freelancekonsulent

Stadig i tvivl om du skal være freelancer? Der er masser af fordele ved livet som freelancekonsulent, men selvfølgelig også nogle ulemper ved denne arbejdsform. Du er altid velkommen til at ringe til Salgsdirektør Tom Slivsgaard på tlf. nr. 4040 2466, hvis du har behov for et møde eller blot en kort snak omkring dine muligheder som ny freelancekonsulent.
Læs mere om både fordele og ulemper ved at være freelancekonsulent her: https://scott-tiger.dk/da/fordele-ulemper-freelancekonsulent/

Bliv registreret i Scott/Tigers konsulentdatabase

Som nævnt er det en god ide at blive registreret i en konsulentdatabase, så du får tilbudt opgaver, der matcher dine kompetencer. Bliv en del af Scott/Tigers konsulentdatabase – registrer dig her: https://scott-tiger.dk/da/job/cv-konsulent/

Husk at registrere din virksomhed på Erhvervsstyrelsen, når du skal arbejde som freelancekonsulent. Vælg hvilken virksomhedstype, du ønsker at oprette samt et unikt virksomhedsnavn. Når oprettelsen er registreret modtager du et 8 cifret CVR nummer, som er din virksomheds ID-nummer.
Læs meget mere på Skats hjemmeside (https://skat.dk/skat.aspx?oid=10175) eller Erhvervsstyrelsen (https://erhvervsstyrelsen.dk/regler-for-virksomheder), hvor du kan læse om virksomhedstyper og gode råd til at starte en virksomhed. God fornøjelse!

Forfatter:
Maria Cecilie Haxholm Daugaard
Rekrutteringskonsulent hos Scott/Tiger